Πιάτα


Florida

Florida

Κωδ. Florida
Marocco / Chicago

Marocco / Chicago

Κωδ. Marocco / Chicago
Salad Bowls / Stackable

Salad Bowls / Stackable

Κωδ. Salad Bowls / Stackable
Sonia / Flamengo

Sonia / Flamengo

Κωδ. Sonia / Flamengo
Σε όλα μας τα είδη μπορεί να κεντηθεί το λογότυπο της επιχείρησής σας σε πολύ χαμηλές τιμές, όπως επίσης και να εκτυπωθεί σε μηχανήματα υψηλής πιστότητας με ανεξίτηλα χρώματα.

Πετσίνης Κωνσταντίνος
Πατρών Κλάους 120 Πάτρα
Μεταξοτυπίες - Διαφημιστικά
2610.361805 & 2610.320814

Ξενοδοχειακός Εξοπλισμός
2610.361805 & 2610.320814
FIND US
facebook   instagram